PRIVACYVERKLARING

Toneelvereniging ODI neemt uw privacy serieus en zal als verwerkingsverantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. Uitsluitend enkele van onze eigen geselecteerde leden hebben toegang tot jouw persoonsgegevens, gegevens worden niet verstrekt aan derden, met uitzondering van foto’s van leden die te promotie van een stuk worden beheerd door een externe foto website.

Wanneer u persoonsgegevens via onze website, via email, per post of op andere wijze aan ons verstrekt, erkent u deze Privacyverklaring te hebben gelezen en begrepen en verleen u ons toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken conform de in deze Privacyverklaring beschreven wijze. U bent niet verplicht uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken.

Wie zijn wij?

Wij zijn Toneelvereniging ODI (Ontspanning Door Inspanning), een amateur toneelvereniging gevestigd in Noordwijkerhout, Zuid-Holland. Wij verzorgen 2 tot 3 keer per jaar een toneelproductie van 3 tot 5 voorstellingen. Sommige stukken zijn gericht op volwassenen, andere op kinderen.

Voor welke doeleinden verzamelen wij persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

  • Voor het registreren van een reservering van een kaart voor een uitvoering van Toneelvereniging ODI, hierna te noemen ‘reserveringen
  • Voor het versturen van e-mails betreffende informatie over onze uitvoeringen of onze vereniging, hierna te noemen ‘mailinglijsten
  • Voor het registreren van donateurs, sponsoren, ‘vrienden van ODI’ om deze te voorzien van informatie over onze vereniging en de aankomende stukken in het bijzonder alsmede voor het innen van de betreffende gelden, hierna te noemen ‘donateur- en sponsorregistratie‘ 
  • Voor het registreren van de leden van onze vereniging om deze op de hoogte te houden van alle activiteiten alsmede het innen van de contributie, hierna te noemen ‘ledenregistratie‘.
  • Voor het registreren van sympathisanten zoals andere toneelverenigingen, b&w, padua, vrijwilligers etc. om deze te voorzien van informatie over onze vereniging en de aankomende stukken, hierna te noemen ‘sympathisantenregistratie

De gegevens worden niet gedeeld tussen de individuele doeleinden, u zult voor iedere doeleinde opnieuw uw gegevens moeten verstrekken.
Uw e-mail adres zullen voor anderen niet zichtbaar zijn. We versturen alles in bcc.

Welke rechtsgrond hanteren wij voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De rechtsgrond voor onze verwerking van uw persoonsgegevens voor bovengenoemde doeleinden is uw uitdrukkelijk verleende toestemming of onze wettelijke plicht. U heeft het recht om de verleende toestemming op ieder gewenst moment in te trekken. (Hoe dit intrekken plaatsvind staat beschreven in paragraaf “Inzage, aanpassing en verwijdering” die verderop in deze verklaring staat). De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaande aan die intrekking.

Welke persoonsgegevens verwerken wij – en hoe?

Reserveringen: De ontvangen gegevens worden per e-mail naar het opgeven mailadres gestuurd ter controle, en ook per e-mail verstuurd naar onze reserveringsafdeling. De reserveringsafdeling zal de gegevens per uitvoering verzamelen en per e-mail of op papier, verstrekken aan de kaartuitgifte van het betreffende stuk. Wij doen alle moeite uw persoonsgegevens goed te beveiligen, maar de veiligheid van gegevens die via internet verzonden worden kan niet volledig gegarandeerd worden.
Het opgegeven adres en woonplaats zal uitsluitend worden gebruikt ter verificatie van de claim dat de indiener een donateur, sponsor, ‘vriend van ODI’ of genodigde is en hierbij dus recht heeft op enkele gratis kaarten. Deze contrôle wordt zowel door de reserveringsafdeling als door de kaartuitgifte gedaan.

Mailinglijsten: De ontvangen naam en emailadres worden opgeslagen in een database op onze website en vanuit daar gebruikt om een e-mail te versturen betreffende ontwikkelingen. Wij doen alle moeite uw persoonsgegevens goed te beveiligen, maar de veiligheid van gegevens die via internet verzonden worden kan niet volledig gegarandeerd worden.

Donateurs- en sponsorregistratie: De ontvangen persoonsgegevens worden door ons in de database van de betreffende administratie opgenomen. De naam, adres en woonplaats van sponsoren worden opgeslagen in een administratie voor het versturen van brieven namens de vereniging. De naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en bankgegevens worden persoonlijk, via een versleutelde usb stick of over een beveiligd kanaal verstrekt aan onze financiële afdeling die deze opneemt in een database ten behoeven van de jaarlijkse inning van de betreffende gelden. In het geval van een automatische incasso, wordt aan deze persoonsgegevens ook een machtigings-ID toegevoegd door de financiële afdeling. De naam, adres, woonplaats gegevens alsmede het machtigings-ID worden persoonlijk of over een beveiligd kanaal doorgestuurd naar onze bezorgafdeling die deze opneemt in een administratie en hieruit lijsten maakt ten behoeven van het bezorgen van brieven en informatieboekjes van onze vereniging, deze lijsten worden door onze bezorgers gebruikt om de boekjes of brieven op het juiste adres te bezorgen. Het telefoonnummer wordt uitsluitend gebruikt als er een noodzaak is om in contact te komen met de betreffende sponsor of donateur, bijvoorbeeld omdat er een achterstand is in de betaling van de betreffende gelden is ontstaan.

ledenregistratie: De ontvangen persoonsgegevens worden door ons in de database van de leden administratie opgenomen. De naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en bankgegevens worden persoonlijk, via een beveiligde usb stick of over een beveiligd kanaal verstrekt aan onze financiële afdeling ten behoeven van de jaarlijkse inning van de contributie. In het geval van een automatische incasso, wordt aan deze persoonsgegevens ook een machtigings-ID toegevoegd door de financiële afdeling. Het e-mail adres wordt door de afdeling Pers- en Publicatie gebruikt voor het verstrekken van mededelingen per e-mail. De naam en telefoonnummer worden opgenomen in de ledenlijst, deze wordt vanaf mei 2018 alleen verspreid onder specifieke personen bijvoorbeeld voor het indelen van leden in bijvoorbeeld een zaalcommissie schema. De gegevens van de leden kunnen op een beveiligde website beschikbaar worden gesteld voor andere leden als deze samen in een productie werken. Voor promotie van onze vereniging en van een toneelstuk kunnen foto’s met hierop leden worden gebruikt op onze website, in sociale media en op onze externe fotowebsite.

sympathisantenregistratie: De ontvangen contactpersoonsgegevens worden door ons elektronisch verwerkt door onze persafdeling en gebruikt voor het versturen van brieven namens onze vereniging.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

In geval van reserveringen wordt na afloop van de laatste voorstelling van het betreffende stuk de gegevens digitaal en op papier binnen 14 dagen vernietigd. In alle andere gevallen bewaren we de gegevens zolang u nog ingeschreven blijft op onze mailinglijst, of zolang u respectiefelijk lid/donateur of sponsor blijft en worden de gegevens binnen 14 weken na de ontvangs van het verzoek tot beëindiging uit de betreffende databases verwijderd.

Bij het ontvangen van persoonsgegevens per e-mail of post naar aanleiding van een vraag, klacht of verzoek zullen we deze gegevens bewaren tot de vraag, klacht of verzoek is beantwoord en daarna de e-mail of brief vernietigen binnen 14 dagen.

Hoe heb jij inzage in jouw (persoons)gegevens, hoe kan jij deze aanpassen of verwijderen?

reserveringen: Stuur een e-mail aan adres reserveren@toneelverengingODI.nl met het verzoek tot inzien, wijzigen of verwijderen van een reservering.

voor alle overige registraties: Stuur een e-mail aan adres info@toneelverenigingODI.nl, met het verzoek tot inzien, wijzigen of verwijdering van uw gegevens, vermeld hierbij om welke registratie het gaat (mailinglijst, donateur-, sponsor-, leden- of sympatisantenregistratie).
Een verzoek tot definitieve verwijdering uit de leden-, sponsor- of donateursregistratie kan uitsluitend per post op adres Postbus 50, 2211 AB  te Noordwijkerhout.Het verwijderen van uw gegevens voor de mailinglijst kan ook door middel van de link ‘Afmelden van de nieuwsbrief’ onderaan iedere mailing. 

Ter bescherming van uw privacy zullen wij in dit verband uw identiteit deugdelijk moeten vaststellen om zeker te zijn dat de gegevens aan de juiste persoon worden verstrekt, of dat de gegevens van de juiste persoon worden gewijzigd dan wel verwijderd. 

Wilt u uw persoonsgegevens inzien dan ontvangt u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen de wettelijke termijn een overzicht van uw persoonsgegevens in onze database conform de richtlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Vragen en klachten

Mocht u een vraag of klacht hebben betreffende het verwerken van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met email adres secretaris@toneelverenigingODI.nl of neem contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV te Den Haag.

Bij het ontvangen van persoonsgegevens per e-mail of post naar aanleiding van een vraag, klacht of verzoek zullen we deze gegevens bewaren tot de vraag, klacht of verzoek is beantwoord.

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd

Deze privacyverklaring kan eenzijdig worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Overige electronische en papieren versies worden niet onderhouden. Wij raden aan om regelmatig onze website te checken.