Toneelvereniging ODI krijgt nieuwe voorzitter

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van Toneelvereniging ODI legde Sebastiaan Duivenvoorde zijn taak als voorzitter neer. Hij heeft inmiddels 7 jaar in het bestuur gezeten waarvan 3 jaar als voorzitter.

Zijn sterke kant is mensen bij elkaar brengen en dingen oplossen. Hij heeft
de ingeslagen weg van toenadering zoeken tot andere toneelverenigingen
(o.a. H.T.I.O.S.) voortgezet, gezorgd dat de financiële positie van ODI goed bleef en steeds mogelijkheden onderzocht om nieuwe leden voor ODI te werven.

Zelf zegt hij een leuke tijd te hebben gehad met een fijn bestuur. Soms was
het bewaken van de continuïteit wat lastig door bestuurswisselingen. ODI is
een warme vereniging en hij heeft veel steun gehad van de leden.
Sebastiaan gaat zich nu meer richten op de lokale politiek. Hij is
commissielid van het CDA in de gemeente Noordwijk.

ODI is verheugd met de komst van opvolgster Adry Beugelsdijk uit
Noordwijk. Ze heeft er zin in om het bestuur te versterken als voorzitster, de eerste vrouw in die functie sinds het bestaan van ODI.
Haar achtergrond is dat ze afgestudeerd Antropoloog is. Naast haar werk is
ze in haar privé-tijd ook coördinator van SchuldHulpMaatjes in Noordwijk. Ze heeft geen verstand van toneelspelen, maar des te meer van besturen en
coördineren.