Geen komische thriller “Over ons lijk” in De Schelft

Naar aanleiding van de landelijke ontwikkelingen betreffende het Coronavirus, laten wij weten dat onze toneelverenigingen de richtlijnen van het RIVM volgen. Dit betekent dat de gezamenlijke productie van ODI en HTIOS ‘OVER ONS LIJK’, welke op 3 en 4 april
op de agenda staat in De Schelft te Noordwijkerhout, helaas niet doorgaat.

Wat betreft de uitvoeringen in De Muze te Noordwijk op 17 en 18 april blijven we de ontwikkelingen volgen en houden we ook daarvoor de richtlijnen van het RIVM aan. Voor de nu vervallen data in De Schelft kunnen we op het moment nog niet bepalen of en wanneer er alternatieve speeldata komen. Mochten er ontwikkelingen zijn, dan melden wij dit op onze website en Facebook.

De reserveringen voor De Schelft voor geannuleerde data via de website van ODI vervallen. Kaarten die gekocht zijn voor De Schelft blijven geldig wanneer “Over ons lijk” op een ander moment in De Schelft gespeeld wordt. Ook kunnen de kaartjeskopers hun geld terug krijgen. Mail hiervoor naar info@toneelverenigingodi.nl

Vooralsnog gaan we er van uit dat vrijdag 17 en zaterdag 18 april ons toneelstuk te zien is in De Muze. De aanvang is 20:00 uur, de zaal is open om 19:30 uur.

Kaartverkoop

Donateurs kunnen voor bezoek aan De Muze reserveren door te mailen naar balie@demuzenoordwijk.nl of bellen met 071-3646226.
Losse kaarten zijn voor € 10,- verkrijgbaar via www.demuzenoordwijk.nl