Support de Schelft ontvangt 1e jaarprogrammaboekje ODI

Op donderdag 21 oktober ontving Sanneke Nulkes, als voorzitter van Stichting Nieuwe Start Verenigingen de Schelft (Support de Schelft), het nieuwe jaarprogrammaboekje van ODI. Hierin staat welke leuke voorstellingen dit jaar op de planken worden gebracht. Ook kun je lezen hoe je donateur kunt worden en hoe je aan kaarten voor de voorstellingen komt.

De stichting ontving het eerste exemplaar als dank voor hun inzet, de acties van het stichtingsbestuur en de 160 vrijwilligers die zich hebben ingezet voor de geldinzameling na de brand in de Schelft. De stichting werd actief voor de Noordwijkerhoutse verenigingen toen zij na de brand alles kwijt waren. Door heel Noordwijkerhout is ruim € 41000,- opgehaald en dit bedrag is verdeeld onder de clubs die van de Schelft gebruik maakten, waaronder toneelvereniging ODI. Sanneke Nulkes: ‘Nu ODI weer uit de as herrezen is en een tijdelijk Honk heeft, wensen wij alle leden en inwoners veel plezier met de voorbereidingen en de uitvoeringen. Ook hopen wij dat de tijdelijke Schelft snel klaar is, zodat voorstellingen weer in het hart van Noordwijkerhout kunnen plaatsvinden”.

Programma ODI 2021-2022

Het programma bestaat uit een divers en leuk programma voor jong en oud. Op 10 en 11 november worden twee eenakters opgevoerd in de Duinpan. In januari 2022 laat ODI-kinderen lachen in de Duinpan tijdens het kinderstuk. Het voorjaarsstuk wordt een luchtig blijspel en wordt, zoals het er nu naar uitziet, in de nieuwe tijdelijke Schelft opgevoerd.
Daarnaast heeft ODI ook ‘ODI Anders’ opgestart, een nieuw project om andere toneelopties op de planken te brengen. 

Alle donateurs en sponsors krijgen binnenkort een boekje. ODI volgt de RIVM-richtlijnen en zal indien nodig het programma aanpassen. Actuele aanpassingen worden gecommuniceerd via de lokale pers. Extra donateurs en nieuwe leden kunnen zich aanmelden via info@toneelverenigingodi.nl .

Onderschrift foto: Sanneke Nulkes (rechts op de foto) ontvangt het 1e boekje van Adry Beugelsdijk, voorzitter toneelvereniging ODI